Cookiebeleid

Wat zijn koekjes?

In het Engels betekent de term “cookie” koekje, maar op het gebied van surfen op het web is een “cookie” iets heel anders. Wanneer u onze Website bezoekt, wordt een kleine hoeveelheid tekst, een “cookie” genaamd, opgeslagen in de browser van uw apparaat. Deze tekst bevat verschillende gegevens over uw surfgedrag, voorkeuren, personalisering van inhoud, enz.

Er zijn andere technologieën die op soortgelijke wijze werken en ook worden gebruikt om gegevens over uw surfgedrag te verzamelen. Wij noemen “cookies” al deze technologieën in hun geheel.

De specifieke toepassingen van deze technologieën worden in dit document beschreven.
Waarvoor worden cookies op deze website gebruikt?

Cookies vormen een essentieel onderdeel van de werking van de Website. Het belangrijkste doel van onze cookies is om uw surfervaring te verbeteren. Bijvoorbeeld om uw voorkeuren te onthouden (taal, land, enz.) tijdens het browsen en bij toekomstige bezoeken. De in de cookies verzamelde informatie stelt ons ook in staat de website te verbeteren, deze aan te passen aan uw interesses als gebruiker, uw zoekopdrachten te versnellen, enz.

In bepaalde gevallen kunnen wij, na uw voorafgaande geïnformeerde toestemming, cookies gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld om informatie te verkrijgen waarmee wij u reclame kunnen tonen op basis van de analyse van uw surfgedrag.

Waarvoor worden cookies op deze website NIET gebruikt?

De cookies die wij gebruiken slaan geen gevoelige persoonlijke identificatiegegevens op, zoals uw naam, adres, wachtwoord, enz.

Wie gebruikt de in de cookies opgeslagen informatie?

De informatie die is opgeslagen in de cookies op onze website wordt uitsluitend door ons gebruikt, met uitzondering van de cookies die hieronder worden aangeduid als “cookies van derden”, die worden gebruikt en beheerd door externe entiteiten die ons diensten leveren die de gebruikerservaring verbeteren. Er worden bijvoorbeeld statistieken verzameld over het aantal bezoeken, de inhoud die het meest geliefd is, enz.

Hoe kunt u het gebruik van cookies op deze Website verhinderen?

Als u het gebruik van cookies liever vermijdt, kunt u het gebruik ervan AFwijzen of u kunt de cookies die u wilt vermijden en de cookies die u mag gebruiken CONFIGUREREN (in dit document geven wij u meer informatie over elk type cookie, het doel, de ontvanger, de tijdelijkheid, enz. ).

Als u ze hebt geaccepteerd, zullen we u niet opnieuw vragen tenzij u de cookies op uw apparaat verwijdert zoals aangegeven in de volgende paragraaf. Als u de toestemming wilt intrekken, moet u de cookies verwijderen en opnieuw instellen.

Hoe kan ik het gebruik van cookies uitschakelen en verwijderen?

U kunt cookies van deze Website (en die van derden) beperken, blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen. Deze instellingen verschillen per browser.

In de volgende links vindt u instructies voor het in- en uitschakelen van cookies in de meest gangbare browsers.

Welke soorten cookies worden op deze website gebruikt?

Elke website gebruikt zijn eigen cookies. Op onze website gebruiken we de hieronder genoemde:

VOLGENS DE ENTITEIT DIE HET BEHEERT

Eigen koekjes:

Dit zijn die welke naar de eindapparatuur van de gebruiker worden gestuurd vanaf een door de uitgever zelf beheerde computer of domein van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt verleend.

Cookies van derden:

Dit zijn de cookies die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden gestuurd vanaf een computer of domein dat niet door de uitgever wordt beheerd, maar door een andere entiteit die de via de cookies verkregen gegevens verwerkt.

In het geval dat de cookies worden geserveerd vanaf een computer of domein dat door de uitgever zelf wordt beheerd, maar de daarmee verzamelde informatie door een derde partij wordt beheerd, kunnen zij niet als eigen cookies worden beschouwd indien de derde partij deze voor haar eigen doeleinden gebruikt (bijvoorbeeld voor de verbetering van de diensten die zij levert of voor het aanbieden van reclamediensten voor andere entiteiten).

VOLGENS HUN DOEL

Technische cookies:

Dit zijn die welke noodzakelijk zijn voor het browsen en de goede werking van onze Website, zoals bijvoorbeeld het regelen van het verkeer en de gegevenscommunicatie, het identificeren van de sessie, de toegang tot delen van beperkte toegang, het indienen van de aanvraag voor registratie of deelname aan een evenement, het tellen van bezoeken ten behoeve van de facturering van licenties voor de software waarmee de Website dienst werkt, het gebruik van beveiligingselementen tijdens het browsen, het opslaan van inhoud voor de uitzending van video’s of geluid, het mogelijk maken van dynamische inhoud (bijvoorbeeld het laden van animatie van een tekst of afbeelding).

Analyse cookies:

Zij stellen ons in staat het aantal gebruikers te kwantificeren en zo het gebruik van de website door de gebruikers te meten en statistisch te analyseren.

Voorkeur- of personalisatiecookies:

Dit zijn die welke het mogelijk maken informatie te onthouden zodat de Gebruiker toegang krijgt tot de dienst met bepaalde kenmerken die zijn ervaring kunnen onderscheiden van die van andere gebruikers, zoals bijvoorbeeld de taal, het aantal resultaten dat wordt getoond wanneer de Gebruiker een zoekopdracht uitvoert, het uiterlijk of de inhoud van de dienst afhankelijk van het type browser waarmee de Gebruiker toegang heeft tot de dienst of de regio van waaruit hij toegang heeft tot de dienst, enz.

Gedragsreclame:

Dit zijn de gegevens die, door ons of door derden verwerkt, ons in staat stellen uw surfgedrag op internet te analyseren zodat wij u reclame kunnen tonen die verband houdt met uw surfprofiel.

VOLGENS DE TIJD DAT ZE ACTIEF BLIJVEN

Sessiecookies:

Deze zijn bedoeld om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker een website bezoekt.

Zij worden gewoonlijk gebruikt om informatie op te slaan die alleen van belang is om te bewaren voor het verlenen van de door de gebruiker bij een enkele gelegenheid gevraagde dienst (bijvoorbeeld een lijst van gekochte producten) en verdwijnen aan het einde van de sessie.

Persistente cookies:

Dit zijn cookies waarbij de gegevens in de terminal opgeslagen blijven en kunnen worden geraadpleegd en verwerkt gedurende een periode die door de voor de cookie verantwoordelijke partij wordt vastgesteld en die kan variëren van enkele minuten tot meerdere jaren. In dit verband moet specifiek worden nagegaan of het gebruik van permanente cookies noodzakelijk is, aangezien de privacyrisico’s kunnen worden beperkt door gebruik te maken van sessiecookies. Wanneer persistente cookies worden ingesteld, wordt in elk geval aanbevolen de tijdelijke duur ervan te beperken tot het noodzakelijke minimum, rekening houdend met het doel van het gebruik ervan. Daartoe heeft WG29 in advies 4/2012 aangegeven dat een cookie alleen vrijgesteld kan worden van de plicht tot geïnformeerde toestemming als het verstrijken ervan verband houdt met het doel ervan. Bijgevolg worden sessiecookies veel eerder als vrijgesteld beschouwd dan permanente cookies.

Details van de cookies die op deze website worden gebruikt:
llar_menu_alert_icon_shown
wordpress_test_cookie
wp-instellingen-*