Hoe weet ik informatie over mijn kind?

Uw persoonsgegevens of van uw kinderen inzien Wilt u uw eigen persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen zien? Dan kunt u op MijnOverheid.nl onder ‘Persoonlijke gegevens’ zien hoe u of uw kinderen geregistreerd staan in de BRP. Hiervoor moet u zich eerst aanmelden met een DigiD.

Hoe gaat erkenning?

U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet meekomt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Hoe controleer ik of ik gezag hebt over mijn kind?

Uittreksel gezag

U kunt bij de gemeente een uittreksel basisregistratie personen (BRP) aanvragen waarop staat vermeld wie het gezag heeft. U logt in met uw DigiD. Staat uw kind in het gezagsregister van de rechtbank geregistreerd dan kunt u daarvan bij de rechtbank een uittreksel opvragen.

Is erkenning hetzelfde als gezag?

Bij gezag is ouder wettelijk vertegenwoordiger, bij enkel erkenning niet. Het verschil tussen erkenning en ouderlijk gezag zit met name in de vraag of de ouder de plicht heeft om het kind te verzorgen en op te voeden.

Wat kan een vader zonder erkenning?

Als een vader zijn kind (nog) niet heeft erkend, maar wel betrokken is bij de verzorging en opvoeding, kan hij aanspraak maken op bepaalde rechten, zoals het recht op contact met zijn kind. Er is in dat geval namelijk sprake van “family life”. Dit is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Wat is het Klemcriterium?

Het klemcriterium betekent dat de rechter kan bepalen dat een ouder eenhoofdig ouderlijk gezag krijgt als er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zal raken bij gezamenlijk ouderlijk gezag.

Wat zijn je rechten als vader zonder gezag?

Plichten van de juridisch ouder zonder ouderlijk gezag

Plicht tot omgang met het kind (artikel 1:377a lid 1 BW). Plicht om het recht op familieleven van het kind te respecteren (artikel 8 EVRM). Plicht tot betalen van kinderalimentatie, naar draagkracht (artikel 1:392 lid 1 BW).

Wat als ik kind niet erken?

Moeders hebben in Nederland al automatisch het gezag. En dan nog dit: vaders die hun kind niet hebben erkend hebben niet alleen bepaalde rechten, maar ook plichten. Zo heeft u een onderhoudsplicht voor uw kind. De moeder kan u vragen om kinderalimentatie.

Kan moeder kind bij vader weghouden?

Recht op omgang met je kind is dus een wettelijk recht voor vaders. De wet geeft aan dat alleen in uitzonderlijke gevallen dit recht van vader op een omgangsregeling kan komen te vervallen. Moeder kan niet zomaar een omgangsregeling van vader weigeren en het kind weghouden bij vader.

Kan je vaderschap weigeren?

Je kan er voor kiezen om zijn vaderschap niet te laten erkennen. Jij moet een document ondertekenen om hem toelating te geven tot erkenning van vaderschap. Deze weigering van jouw kant kan hij wel teniet doen door naar de familierechter te stappen. De rechter kan een DNA-test via bloedname bij je kindje afdwingen.

Wat als de vader het kind niet wil?

Wenst de vader het kind niet te erkennen, dan kan de moeder een procedure starten tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Dit komt vaak aan de orde in het kader van een eventuele alimentatieplicht.

Kan je een DNA-test verplichten?

Veroordeelden voor misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan moeten verplicht DNA afstaan. Het DNA wordt opgeslagen in een DNA-databank. Dat maakt het makkelijker om veelplegers (recidivisten) op te sporen en te veroordelen.