Jumper verkeerd aangesloten. De monteur zegt dat het niet te repareren is.


Wat is een ondeugdelijk product?

Uw product is ondeugdelijk als: het niet goed werkt. het beschadigd is. er onderdelen ontbreken.

Wat zijn mijn rechten bij een afwijkend product?

Als een product niet goed is, hebt u meestal recht op gratis reparatie of een vervangend product. U hebt deze rechten ook als u geen garantie erbij kocht. De rechten hebt u namelijk volgens de wet. Daarom noemen we dit ook wel ‘wettelijke garantie’.

Hoe lang mag reparatie onder garantie duren?

Er staat niet in de wet hoelang een reparatie precies mag duren. Dit moet een redelijke tijd zijn. Wat een redelijke tijd is, verschilt per product. Bij ingewikkelde technische producten zal het repareren langer duren dan bij een simpel product.

Hoe vaak herstel voor ontbinding?

Aantal herstelpogingen

U zult zich wellicht afvragen hoe vaak een verkoper de kans moet krijgen om een non-conform product te herstellen. In de wet is niets geregeld over het aantal herstelpogingen. Over het algemeen kan worden gesteld dat een verkoper twee kansen moet krijgen om een non-conform product te herstellen.

Heb ik altijd recht op geld terug?

Ik heb het product gekocht in een gewone winkel

In een gewone winkel is ruilen geen recht. De verkoper mag zelf kiezen of hij dat accepteert. Een verkoper is in een gewone winkel niet verplicht om een product terug te nemen als u het toch niet wilt hebben. Behalve als het als het product kapot is.

Heb ik recht op mijn geld terug?

Geen bedenktijd aankoop winkel

Vaak ontvangt u een tegoedbon of uw geld terug. Dit is een gunst van de verkoper. Hij is dus niet verplicht om uw product te ruilen of geld terug te geven. De mogelijkheid om te ruilen of teruggave van uw geld moet op de kassabon staan of vermeld worden in de winkel zelf.

Wat te doen bij verkeerd geleverd product?

De klant kan het product natuurlijk gewoon binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen de overeenkomst ontbinden, of indien mogelijk, ruilen tegen het juiste product. Maar de klant heeft meer rechten dan alleen het zogenaamde herroepingsrecht en mag hier door de verkoper niet mee afgescheept worden.

Wat zijn mijn rechten als consument?

Rechten bij een koopovereenkomst

een product zonder beschadigingen; een compleet product; een product dat over de kwaliteiten beschikt die de verkoper heeft aangegeven; vermelding door de verkoper van bijkomende kosten, zoals bezorgkosten of installatiekosten.

Wat zijn mijn rechten als klant?

Als consument ben je verplicht de afgesproken prijs te betalen en de verkoper moet jou een deugdelijk product leveren. Dat wil zeggen, een product dat gedurende een bepaalde tijd aan alle eisen voldoet die je daaraan bij normaal gebruik mag stellen. En aan bijzondere eisen als dit bij de koop is vastgelegd.

Wat is een redelijke termijn voor herstel?

Of sprake is van een redelijke termijn zal immers ook afhangen van de aard van het gebrek en de omstandigheden van het geval. Gelet op genoemde uitspraken lijkt het erop dat de Raad in de regel een termijn van twee weken redelijk zal vinden, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden.

Wat zijn de vereisten voor ontbinding?

Voor ontbinding is een tekortkoming van één van de partijen vereist. Een tekortkoming wil zeggen dat de gemaakte afspraken niet worden nagekomen. De wet zegt dat iedere tekortkoming de andere partij het recht geeft de overeenkomst te ontbinden.

Hoelang kan ik een koop ontbinden?

Laat de verkoper weten dat u de koop ongedaan maakt binnen de wettelijke bedenktijd. Deze is 14 dagen. Gebruik daarvoor het herroepingsformulier of onze voorbeeldbrief ontbinden overeenkomst bedenktijd. Verstuur dit op zijn laatst op de 14e dag van uw bedenktijd.

Kun je een koop ontbinden?

U kunt een koopovereenkomst alleen ontbinden als er sprake is van een ondeugdelijk product en: als u de verkoper de tijd hebt gegeven om het product te repareren of u een nieuw product te geven. En als het probleem daarna niet is opgelost. als de verkoper het product niet kan of wil repareren binnen een bepaalde tijd.

Kan je een koop ongedaan maken?

Spijt van aankoop in een winkel

De koop kan niet ongedaan worden gemaakt als je na aanschaf besluit dat je het product toch niet wilt. De verkoper mag uiteraard wel uit coulance een tegoedbon geven, het product ruilen of geld teruggeven. Dit is een dienst van de verkoper.

Kan ik een aankoop ongedaan maken?

De wettelijke bedenktijd houdt in dat u binnen 14 dagen mag afzien van uw aankoop zonder dat u daarvoor een reden hoeft te geven. U kunt hiervoor de verkoper aanschrijven per (aangetekende) brief of per e-mail. U retourneert dan het product waarvan u wilt afzien en de verkoper dient u uw geld terug te geven.

Heb je altijd 14 dagen bedenktijd?

De bedenktijd stopt 14 dagen nadat het product is geleverd of het contract voor een dienst is gesloten. Volgens de wet mag u tot die tijd zonder reden van de koop af.

Heb je altijd recht op 14 dagen bedenktijd?

Als je een aankoop via internet of telefonisch (koop op afstand) hebt gedaan, geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Als je spijt krijgt van je aankoop kun je die binnen deze termijn zonder opgaaf van reden ongedaan maken.