Mijn scooter reed gisteren op weg van mijn werk naar huis.

Is woon werk verkeer werktijd?

Uw reistijd tussen huis en werk (en terug) telt niet als werktijd. Behalve als u activiteiten uitvoert in opdracht van uw werkgever. Voor beroepschauffeurs telt de reis tussen huis en standplaats niet mee voor het maximale aantal rij-uren per dag.

Wat is de maximale reistijd woon-werkverkeer?

Over het algemeen worden de grenzen gehanteerd die door het UWV worden gehanteerd: 1,5 uur reistijd enkele reis woonwerk met het openbaar vervoer. Maar in het sociaal plan zijn soms andere grenzen aangegeven. Het is daarom verstandig het sociaal plan van uw werkgever daar op na te slaan.

Is mijn werkgever verantwoordelijk voor woon-werkverkeer?

Voor alle schade die door een ongeval tijden woonwerkverkeer ontstaat, bent u zelf aansprakelijk. U moet uw eigen schade betalen of opgeven aan uw eigen verzekering. Uw werkgever is niet aansprakelijk te stellen als u een ongeval tijdens woonwerkverkeer overkomt.

Is werkgever verantwoordelijk voor vervoer?

“In principe ben je als werknemer zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop je naar het werk komt. Maar daarnaast is er ook zoiets als goed werkgeverschap. Als je grote bezwaren hebt tegen reizen in het openbaar vervoer, dan mag je wel van je werkgever verwachten dat hij of zij met je in gesprek gaat.

Wat valt er onder werktijd?

De rit van je bedrijf naar het andere werkadres (en terug) telt als werktijd. Je werkt voor je bedrijf vanuit huis en rijdt rechtstreeks naar je eerste klant. Ga je van huis direct naar meerdere klussen op een dag of iedere dag naar een andere klus, dan wordt deze reistijd ook als arbeidstijd gezien.

Is woon werk verkeer zakelijk?

Met woonwerkverkeer bedoelt de Belastingdienst het heen en weer reizen van de woonplaats naar een vaste werkplaats en dit wordt gezien als een zakelijke rit. De afstand van de woning naar het werk (woonwerkverkeer) wordt voor de bijtelling geheel als zakelijk aangemerkt.

Is een werkgever verplicht vervoer te regelen?

Een werkgever mag beslissen om niet langer vervoer te regelen voor een werknemer die aangepast werk doet. De werknemer mag om die reden de aangepaste werkzaamheden niet weigeren en daarmee de re-integratie tegenwerken.

Wie betaald reiskosten bedrijfsarts?

Huisbezoek bedrijfsarts of vergoeding extra reiskosten

In principe moet de werknemer zelf vervoer regelen en zelf deze kosten betalen. Echter moeten alle partijen bij re-integratie in alle redelijkheid handelen. Een medewerker kan daarom de werkgever verzoeken de extra reiskosten te vergoeden.

Welke reiskosten worden vergoed?

Reist u met eigen vervoer naar uw werk? Dan kan uw werkgever u maximaal € 0,19 per kilometer vergoeden, zonder dat u hierover belasting betaalt. Voor deze maximale kilometervergoeding maakt het niet uit welk vervoermiddel u gebruikt.

Welke reiskosten zijn aftrekbaar?

Bent u in loondienst en reist u met uw auto naar uw werk, dan zijn kosten niet aftrekbaar. Uw werkgever mag u wel – voor zakelijke kilometers en woon-werkverkeer – belastingvrij € 0,19 per kilometer vergoeden.

Wat is een redelijke kilometervergoeding 2021?

Een redelijke vergoeding per kilometer is op dit moment rond de 30 cent. Dit dekt gemiddeld de variabele kosten en een vergoeding voor casco verzekering.

Wat is een reele km vergoeding?

Als je als werknemer met je privéauto kilometers maakt voor je werkgever, dan wordt dit via een kilometervergoeding vergoed. Deze kilometervergoeding is voor € 0,19 per kilometer onbelast. De rest moet via de inkomstenbelasting worden afgerekend. Vaak is deze € 0,19 maatgevend voor het bedrag dat werkgevers vergoeden.

Wat is een redelijke kilometervergoeding 2022?

In Nederland geldt in 2022 nog steeds de volgende regel voor de kilometervergoeding: als je met eigen vervoer naar je werk reist, kan je werkgever je maximaal 19 cent per kilometer vergoeden zonder dat je hierover belasting betaalt.

Wat zijn de werkelijke kosten per kilometer?

Brandstofprijs VS Brandstofverbruik

Brandstof Verbruik Prijs per gereden kilometer
Auto op gas 1:10 0.07 Euro
Auto op benzine 1:12 0,14 Euro
Auto op diesel 1:17 0,08 cent